...
Van IJsendijkstraat 365, 1442 LB, Purmerend
+31 6 23916140
info@rpfysiotherapie.nl

Dry Needling

Dry Needling

Dry Needling is een techniek die spieren behandeld doormiddel van een hele dunne naald. Deze spieren worden behandeld door het aanprikken van zogenoemde ’trigger points’. Trigger points zijn ongecontroleerde aanspanningen in een spierbuik die voor pijnklachten of bewegingsbeperking kunnen zorgen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Door het aanprikken van de trigger points ontstaat er een reactie in de spierknoop waardoor de desbetreffende spier gaat ontspannen. Dry Needling is bewezen effectief voor pijn bestrijding op korte termijn. Het werkt snel omdat er in de daadwerkelijke spier gewerkt kan worden in plaats van erop zoals massage.

Na een Dry Needling behandeling kunt u gewoon werken of activiteiten uitvoeren. Het is wel geadviseerd om de dag van de toepassing van dry needling rustig aan te doen. Eventuele sporten kunnen de volgende dag gewoon weer hervat worden.

Voordelen van Dry Needling:
– Snel resultaat en effectief
– Direct ontspanning van de desbetreffende gespannen spier
– Snelle sporthervatting

Waar rekening mee te houden met Dry Needling:
– De onwillekeurige aanspanning van de aangeprikte spier kan als ‘niet prettig’ worden ervaren

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.