...
Van IJsendijkstraat 365, 1442 LB, Purmerend
+31 6 23916140
info@rpfysiotherapie.nl

Medical Tape

Medical Taping

Medical Taping is een methode waarbij elastisch tape gebruikt wordt om spieren te ondersteuning in activiteiten. Ook kan medical Taping een stabiliserende functie hebben in het gewricht om pijnklachten minder snel op te zoeken tijdens acitiviteiten. Het doel van medical taping is vooral dat activiteiten ondanks de klachten toch uitgevoerd kunnen worden. Ook geeft het meer mogelijkheden aan activiteiten binnen het herstelproces.

Medical tape kan op elk gewricht worden toegepast. De tape kan een paar dagen blijven zitten en helpt bewegingen aansturen die normaal gesproken moeilijker zijn te maken in verband met de blessure

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.